Köpvillkor

Allmänna köpvillkor för OJ&D

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Orsa Järn & Design AB org. nr. 559092-7793 (”Bolaget”) och dig som gör en beställning från oss via svartsmide.se (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via Webbplatsen.

Utöver Villkoren gäller även Orsa Järn & Design AB´s integritetspolicy. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

2. Avtal och beställning

För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren.

Efter mottagen beställning skickas automatiskt ut en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Orsa Järn & Design AB skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post. Uteblir orderbekräftelse så kan detta bero på felaktig angiven e-postadress eller att orderbekräftelsen sorterats som skräp-post av din e-postklient.

Vi förbehåller sig rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

Vi skickar vanligtvis beställningen på en gång om alla varor finns i lager. Är det varor i orderna som vi inte har i lager så skickas ordern så fort de inkommit på lagret. Varor som tillfälligt är slut i lagret har som standard 14 dagars leveranstid vilket syns i lagerredovisning på produktsidan. Så snart som möjligt efter din order är lagd så kommer en orderuppdatering att mejlas ut, där du kan se om din order plockas eller inväntar varor till lagret.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

3. Produktinformation m.m.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Orsa Järn & Design AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen.

Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Bolaget ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget.

4. Priser och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är som förval angivna i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

Bolaget strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

Bolaget kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter. För produkter som omfattas av sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa villkor.

Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av erbjudandet, ska dessa villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.

6. Leverans.

  1. Fraktkostnad ser du i kassan där du även ser vilka leveransalternativ vi erbjuder om du köper som företag eller privatperson. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten att ändra fraktsätt om valt fraktsätt inte lämpar sig för de varor som finns i ordern.
  2. Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden av varje produkt framgår av Webbplatsen och visas för dig på produktsidan under beställningsprocessen.
  3. Om inte annat särskilt avtalats, skickas leveransen senast 14 dagar från det att Bolaget skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om detta.
  4. Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 180 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso. Vill du att beställningen skickas igen så tillkommer en ny fraktavgift.
  5. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats.

7. Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor, ej specialbeställningar, fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”8. Ångerrätt”.

8. Ångerrätt för privatpersoner

Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 60 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 60 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten

När du gör ditt köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Bolaget rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Bolaget ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:

  • varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  • varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad)
  • en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;
  • ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  • Maskiner som tillverkas till kund efter order är lagd.

Genom att du accepterar Villkoren samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats med ditt samtycke under ångerfristen, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Bolaget, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. skicka meddelandet till info@orsajarn.se

9. Öppet köp för privatpersoner

Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder Bolaget alla privatperson-kunder öppet köp under 60 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till Bolaget och hanteras på det sätt som anges under punkten 6 ovan.

10. Garanti

För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.

För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.

11. Reklamation 

a) för privatpersoner

Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera din produkt din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Bolaget så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

b) för företag

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.Läs mer om reklamera din produkt.

c) för privatpersoner & företag

Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna, gärna foto på kartong och skador.

Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på Webbplatsen. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Bolaget tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med fraktsedel som vi sänt dig. Bolaget löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Bolaget har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Bolaget annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Bolaget istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Bolaget har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Bolaget i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

12. Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

13. Tillämplig lag och tvister

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bolaget ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odrhttp://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.