Löd o Svetsmaterial

Löd & Svetsmaterial från Meltolit produktsortiment som håller hög kvalitet och har ett stort programomfång inom såväl lod som produktions-, reparations- och underhållssvetsning. Mjuklödning, hårdlödning och högtemperaturlödning. Mjuklödning med arbetstemperatur på upp till 450°C, används som tätning o sammanfogning med begränsad hållfasthet. Lödning från 450°C upp till 1000°C kallas hårdlödning eller svetslödning och innefattar silverlod, silverfosforkopparlod, aluminiumlod och mässingslod. Här blir fogen lika stark som grundmaterialet och tät för väte och helium. Högtemperaturlödning är lödning över 1000°C. Lödförbanden blir starkare och lika täta som grundmaterialet och här används nickel- och kopparbaserade lod. Lödningarna sker i slutna kammare där antingen vacuum eller skyddsgas reducerar oxiderna och inga flussmedel behöver användas.

Visar 1–16 av 44 resultat