Löd & Svetsmaterial

Löd & Svetsmaterial

Löd & Svetsmaterial från Meltolit produktsortiment som håller hög kvalitet och har ett stort programomfång inom såväl lod som produktions-, reparations- och underhållssvetsning.

Man brukar dela in lödning i tre kategorier

Mjuklödning, hårdlödning och högtemperaturlödning.

Mjuklödning med arbetstemperatur på upp till  450°C, används oftast som tätning och sammanfogning med begränsad hållfasthet .

Lödning från 450°C upp till 1000°C kallas hårdlödning eller svetslödning och innefattar silverlod, silverfosforkopparlod, aluminiumlod och mässingslod. Här blir fogen lika stark som grundmaterialet och tät för väte och helium.

Högtemperaturlödning är all lödning över 1000°C. Lödförbanden blir starkare och lika täta som grundmaterialet och här används nickel- och kopparbaserade lod. Lödningarna sker i slutna kammare där antingen vacuum eller skyddsgas reducerar oxiderna och inga flussmedel behöver användas.

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Då är du välkommen att kontakta mig.

Visar 1–24 av 34 resultat

Visar 1–24 av 34 resultat