Här kommer några bilder från tillverkning av ett verktyg till maskinhammaren. Kan användas till att smida ut runda tappar eller kulor. Egentligen är inte det optimala att svetsa på handtagen då de lätt bryts av med tiden, men ibland vinner den korta tidsvinsten. Jag kommer framöver att visa och förklara hur du sätter fast handtagen på ett mycket hållbarare sätt. IMG_3231

Jag började med att kapa till två stålbitar och svetsade fast dem på provisoriska skaft. 

Sedan lät jag värma upp dem och smide dem var och en i lufthammaren. Började med en 16mm rundstång och gick sedan vidare upp till 25 mm.IMG_3232IMG_3236 IMG_3237

När jag smitt till dem någorlunda så satte jag ihop dem och la emellan en 25 mm rundstång och smidde till det sista. för att sedan smida till skaftet och svetsa fast det.IMG_3238