Stenkol och smideskoks

Det stenkol och koks jag har till salu är speciellt framtaget för att passa smide. Både storlek, renhet och kvalité är anpassat för att ge den bästa smidesupplevelsen och så lite slagg som möjligt. Genom att det håller så hög kvalité så ger det väldigt mycket värme per krona eller uppvärmda ämnen per arbetstimme jämfört med träkol som bränsle. När man måste ta en paus i arbetet för att slagga ur så kommer man lätt ut ur rytmen och många sådana pauser på en arbetsdag naggar fort i tillverkningskostnaden. Svavelhalten i mitt stenkol är också låg, 0,55 %, för din arbetsmiljös skull.

Fördelar med stenkolet jag saluför

Stenkol som håller ett högt energivärde 30999 kJ/kg (att jämföras med antracit som ligger på 36000 kJ/kg). Tar lättare fyr än koks vid upptändning. Svavelhalten är låg 0,55 %, vilket gör att det inte blir så fet, gul och illaluktande rök. Kräver inte lika mycket syre som koks och kan efter-glöda en stund utan fläktblås. Bildar en ugnskänsla/tak som ämnena kan stoppas in i. Fin storlek 10-20 mm på bitarna och blir nästan obefintligt med slagg  i eldskålen.

Fördelar med kokset jag saluför

Renare än stenkolet vilket gör det lämpligt till ihop-vällning av arbetsstycken. Utvecklar mindre rök än stenkolet och passar därför dig med dåligt utsug i smedjan. Mindre strålningsvärme än stenkol, bra när du smider klenare material. Minimalt med slagg och bra storlek på bitarna 10-20 mm

 

Det stenkol och koks jag har till salu är speciellt framtaget för att passa smide. Både storlek, renhet och kvalité är anpassat för att ge den bästa smidesupplevelsen och så lite slagg som möjligt. Genom att det håller så hög kvalité så ger det väldigt mycket värme per krona eller uppvärmda ämnen per arbetstimme jämfört med träkol som bränsle. När man måste ta en paus i arbetet för att slagga ur så kommer man lätt ut ur rytmen och många sådana pauser på en arbetsdag naggar fort i tillverkningskostnaden. Svavelhalten i mitt stenkol är också låg, 0,55 %, för din arbetsmiljös skull.

Fördelar med stenkolet jag saluför

Stenkol som håller ett högt energivärde 30999 kJ/kg (att jämföras med antracit som ligger på 36000 kJ/kg). Tar lättare fyr än koks vid upptändning. Svavelhalten är låg 0,55 %, vilket gör att det inte blir så fet, gul och illaluktande rök. Kräver inte lika mycket syre som koks och kan efter-glöda en stund utan fläktblås. Bildar en ugnskänsla/tak som ämnena kan stoppas in i. Fin storlek 10-20 mm på bitarna och blir nästan obefintligt med slagg  i eldskålen.

Fördelar med kokset jag saluför

Renare än stenkolet vilket gör det lämpligt till ihop-vällning av arbetsstycken. Utvecklar mindre rök än stenkolet och passar därför dig med dåligt utsug i smedjan. Mindre strålningsvärme än stenkol, bra när du smider klenare material. Minimalt med slagg och bra storlek på bitarna 10-20 mm